Daems, T. (2022). Slachtoffers van de mondiale miserie-economie. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 12(1), 118-122. Website publisher

Daems, T., Pemberton, A. & van Stokkom, B.  (2022). De strijd om slachtofferschap. Een inleidende beschouwing. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 12(1), 3-18. Website publisher

Goossens, E. & Daems, T.  (2021). Het leefklimaat in penitentiaire inrichtingen: een overzicht van onderzoek uit de Lage Landen. Tijdschrift voor Criminologie, 63(4), 431-442. Website publisher

Daems, T. & Tulkens, F. (2021). Actualité du droit de plainte des détenus. Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 36, 1612-1630. Jurisquare

Daems, T. & Tulkens, F. (2021). Het klachtenrecht voor gedetineerden. Tijdschrift voor Strafrecht, 22(5), 259-279. Jurisquare

Daems, T. (2021). Het klachtenrecht en de rechtmatigheid van naaktfouilles in de gevangenissen. Tijdschrift voor Strafrecht, 22(5), 289-293. Jurisquare

Van Dijk, M., Maesschalck, J. & Daems, T. (2021). Beyond custody versus care: understanding the ethical dilemmas of prison officers in Belgium. European Journal on Criminal Policy and Research, 27 September, online first: https://doi.org/10.1007/s10610-021-09490-7

Daems, T. & Robert, L. (2021). Onderzoek in de strafuitvoering: enkele uitdagingen voor de toekomst. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 42(2), 89-96. Open access

Van Dijk, M., Maesschalck, J., & Daems, T. (2021). Voorbij de deontologische code: krijtlijnen voor een integriteitsbeleid in het gevangeniswezen. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 42(1), 22-40. Website publisher

Daems, T. (2020). La sociología de la negación de Stanley Cohen y el estudio del castigo. Delito y Sociedad: Revista de Ciencias Sociales. 50, 21p. https://doi.org/10.14409/dys.2020.50.e0015 Open access

Daems, T. (2020). Het klachtenrecht voor gedetineerden trad in werking: wat nu? Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 41(6), 505-515. Open access

Daems, T. (2020). ¿Tienen las sociedades las víctimas que se merecen? Un estudio sociológico sobre la victimización. InDret: Revista para el Análisis del Derecho, 2, 350-372. Open access

Daems, T. (2020). Panopticon in de wereld van nu en morgen. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 41(1), 1-9. Open access

Daems, T. (2020). Geen weg terug: nieuwe wet hervormt organisatie en personeelsstatuut Belgische gevangeniswezen. Sancties: Tijdschrift voor Straffen en Maatregelen, 1, 14-22. Open access

Daems, T.  & van Swaaningen, R. (2019). Je suis un intrus en criminologie: une conversation avec Pieter Spierenburg. Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, 23(2), 107-121. https://doi.org/10.4000/chs.2569 Open access

Daems, T. (2019). Restorative justice, victims and the hermeneutics of suspicion. The International Journal of Restorative Justice, 2(3), 478-486. https://doi.org/10.5553/IJRJ.000009 Open access

Daems, T. & van Stokkom, B. (2019). Significante denkers en hun oeuvre: betekenissen, controverses en digitale uitholling. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 9(1), 3-13. Open access

Daems, T.  & van Swaaningen, R. (2019). ‘Ik ben een beunhaas in de criminologie’: in gesprek met Pieter Spierenburg, Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 9(1), 16-30. Open access

Daems, T.  & van Stokkom, B. (2019). ‘Liever het landschap dan de struiken’: in gesprek met Hans Boutellier. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 9(1), 53-68. Open access

Daems, T. & Gudders, D. (2018). Beleidstransfer en criminologisch onderzoek. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 39(5), 455-462. Open access

Daems, T. & Goossens, E. (2018). De interne en externe rechtspositieregeling van gedetineerden: een beknopt overzicht van enkele recente ontwikkelingen. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 159, 31-34. Open access

Daems, T. (2018). Zal het morgen anders zijn? Koeien, hoorndragers en gevangenissen in (en na) het zevende periodiek bezoekrapport van het CPT. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 39(2), 69-81. Open access

Daems, T. (2017). Wanneer is een gevangeniscel te klein? Enkele beschouwingen over mensenrechten en persoonlijke leefruimte naar aanleiding van het arrest Sylla en Nollomont t. België. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 156, 22-27. Open access

Daems, T. (2017). De openbare verklaring van het Europese antifoltercomité (CPT) betreffende België. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 38(6), 476-481. Open access

Daems, T. (2017). Rijp voor puberteit. Potpourri IV en het onafhankelijk toezicht op de gevangenissen. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 153, 13-19. Open access

Daems, T. (2017). Slaves and statues: torture prevention in contemporary Europe. British Journal of Criminology, 57(3), 627-643. https://doi.org/10.1093/bjc/azv133

Daems, T. (2016). Wederzijds vertrouwen is geen blind vertrouwen: het Europees aanhoudingsbevel en detentiecondities binnen de Europese Unie. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 37(6), 530-539. Open access

Daems, T. (2016). Verfoeilijke technologie? Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 37(2), 81-89. Open access

Daems, T. (2015). Between human standards and institutional efficiency: the regulation and deregulation of strip-searches in Belgium. Prison Service Journal, 222 (November), 40-46. Website publisher or Open access

Daems, T. (2015). ‘Never waste a good crisis’: het Justitieplan over de (uitvoering van de) straf. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 146, 21-26. Open access

Daems, T. (2015). ‘All that glitters is not Golder’: enkele bedenkingen bij rechtsontwikkelingen voor gedetineerden, naar aanleiding van een decennium basiswet gevangeniswezen. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 36(1), 1-8. Open access

Daems, T. (2014). Stanley Cohen (1942-2013): een beknopte bio- en bibliografie. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 35(5), 468-473. Open access

Daems, T., Eechaudt, V., Maes, E. & Vander Beken, T. (2014). De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden: een status quaestionis. Tijdschrift voor Strafrecht, 15(1), 2-46. Website publisher

Daems, T. (2013). Civilisering van geweld. Karakter: Tijdschrift van Wetenschap, 44, 2-4. Open access

Daems, T. (2013). De geest is uit de fles: wijzigingen titels V, VI en VII van de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 34(6), 513-522. Open access

Daems, T. (2013). Straffen in tijden van recht en kloosterorde. Panopticon:  Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 34(6), 439-447. Open access

Daems, T. (2013). Getwitter en getwetter over de straf. Rechten van gedetineerden: terug naar af. Panopticon:  Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 34(4), 284-292. Open access

Daems, T. (2013). Montesquieu in Brussel: over het eerste ad hoc-bezoek van het Europese antifoltercomité aan België. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 137, 11-16. Open access

Daems, T., Maes, E. & Robert, L. (2013).  Crime, criminal justice and criminology in Belgium. European Journal of Criminology, 10(2), 237-254. https://doi.org/10.1177/1477370812464467

Daems, T. (2012). Een Europese ethische code voor gevangenispersoneel. Fatik:  Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 136, 21-26. Open access

Daems, T. (2012).  VN-antifoltercomité moeizaam uit de startblokken. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 33(6), 586-590. Open access

Daems, T. (2012). In memoriam Tony Peters. Tijdschrift voor Criminologie, 54(2), 81-84. Open access

Daems, T. (2012). De heropstanding van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen?  Enkele kanttekeningen bij de publicatie van een markant jaarrapport. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 33(2), 140-148. Open access

Daems, T. (2011). A peculiar sociology of punishment. Oxford Journal of Legal Studies, 31(4), 805-823. https://doi.org/10.1093/ojls/gqr016

Daems, T. (2011). Gekooid recht voor de gekooide mens. Stand van zaken basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. Tijdschrift voor Strafrecht, 12(5), 337-345.

Daems, T. & Vander Beken, T. (2011). Alleen voor amateurs. Reflecties over en vanuit het extern toezicht op gevangenissen. Orde van de dag, 55, 73-78.

Daems, T. (2011). Ruis op de lijn. Het Belgische antwoord op het vijfde rapport van het Europese antifoltercomité (CPT). Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 32(3), 37-47. Open access

Daems, T. (2011). A H(e)art for European penology. Commentary on Freiberg. European Journal of Criminology, 8(1), 102-107. https://doi.org/10.1177/1477370810386936

Daems, T. (2010). Mooi, het leven is mooi. Over het vijfde rapport van het Europese antifoltercomité (CPT). Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 31(6), 1-16. Open access

Daems, T. (2010). Durkheim is hot, Foucault is not? De nieuwe slingerbeweging in de bestraffingssociologie.  Recht der Werkelijkheid: Tijdschrift voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht, 31(2), 78-85. Open access

Daems, T. (2010). Toeters noch bellen: vijf jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 125, 23-25. Open access

Daems, T. (2010). Twintig jaar CPT: een terugblik. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk,  31(2), 79-83. Open access

Daems, T. (2009). Writers on the storm.  Punishment, public debate and persuasive speech. Annales Internationales de Criminologie – International Annals of Criminology – Anales Internacionales de Criminología, 47(1/2), 47-64. Open access

Daems, T. (2009). De erfenis van Louk Hulsman. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 30(6), 104-107. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2009). Europees toezicht op vrijheidsberoving in België.,Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 123, 19-24. Open access

Daems, T. (2009). Het gevangeniswezen in crisistijd – en vice versa.  Enkele reflecties naar aanleiding van de tekst Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden: stand van zaken en bijkomende projecten tot 2016. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 121, 23-27. Open access

Daems, T. (2008). Victimologen met stekelvacht. Een reactie op Pemberton en Wemmers.,Tijdschrift voor Herstelrecht, 8(4), 45-52. Open access

Daems, T. (2008). Baksteen in de maag, steengruis in de nieren. De beleidsnota Justitie en het Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden. Panopticon:  Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 29(4), 67-79. Open access

Daems, T. (2008). Compatible victims?  Prison overcrowding and penal reform in Belgium. International Journal of Law, Crime and Justice, 36(3), 153-167. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2008.04.001

Daems, T. (2007). Engaging with penal populism: the case of France. Punishment & Society: The International Journal of Penology, 9(3), 319-324. https://doi.org/10.1177/1462474507077578

Daems, T. (2007). Kritiek en normativiteit in bestraffingssociologie. R&R. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 36(1), 77-92. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2007). Crime and insecurity in liquid modern times: An interview with Zygmunt Bauman. Contemporary Justice Review, 10(1), 87-100. https://doi.org/10.1080/10282580601157869

Daems, T. (2007). Strafuitvoeringsrechtbanken, overbevolkte gevangenissen & compatibele slachtoffers. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 28(3), 41-57. Open access

Daems, T. (2007). De therapeutische samenleving. Besprekingsartikel:  Frank Furedi, Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. Tijdschrift voor Herstelrecht, 7(1), 56-60. Open access

Daems, T. (2007). De slachtofferdimensie van herstelrechtelijke interventies. Een sluimerende therapeutisering? Tijdschrift voor Herstelrecht, 7(1), 7-21. Reprinted as: Daems, T. (2007). De slachtofferdimensie van herstelrechtelijke interventies. Eensluimerende therapeutisering? Metanoia, 2, 28-43.  Open access

Daems, T. (2007). Een sociologische verkenning van victimisering. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 28(1), 30-45. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2006). Victims, knowledge(s), and prisons: victims entering the Belgian prison system.  European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 14(3),  256-270. https://doi.org/10.1163/157181706778526487

Daems, T. (2006). On the origins of criminology: A research note. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 14(1),  115-125. https://doi.org/10.1163/157181706776986227

Daems, T. (2006). De echo van het slachtoffer. Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, 16, 6-8. Open access

Daems, T. (2006). Heling als doel van slachtoffer-daderbemiddeling? Suggnomè Nieuwsbrief,  7(4), 3-8. Open access

Daems, T. (2006). Zygmunt Bauman en de criminologische verbeelding. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 27(6), 51-54. Open access

Daems, T. (2006). Cultivering van menselijke kwetsbaarheid. De maatschappijkritiek van Frank Furedi. Streven, 73(7), 612-622. Website publisher

Claes, E. &  Daems, T. (2006). Ondeelbare waarheid. Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, 13, 16-18. Open access

Daems, T. (2006). Wikken en wegen in de strafuitvoering. Proces. Tijdschrift voor Strafrechtspleging, 85(1), 21-28. Open access

Daems, T. (2005). Repeat victimisation and the study of social control. International Journal of the Sociology of Law, 33(2),  85-100. https://doi.org/10.1016/j.ijsl.2005.03.001

Daems, T. (2005). Slachtoffers, bestraffing en responsiviteit. Recht der Werkelijkheid:  Tijdschrift voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht, 26(2), 65-73. Open access

Daems, T. (2005). Hoge bomen vangen veel wind.  Het debat rond David Garlands The Culture of Control. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 26(6),  49-58. Open access

Daems, T. (2005). Lettres Persanes 6.  Het lichaam van de wetenschap. R&R.  Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 34(3), 302-308. Open access

Claes, E. & Daems, T. (2005). De doodstraf in Amerika en de grenzen van het Europese abolitionisme. Delikt & Delinkwent: Tijdschrift voor Strafrecht, 35(7), 703-721.

Daems, T. (2005). Straf en therapie (andermaal): van Kubrick naar Landuyt (en verder). Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 107, 16-18. Open access

Daems, T. (2005). Slachtoffers en evenwichtsdenken in het debat over de Basiswet Gevangeniswezen. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 106, 5-9. Open access

Daems, T. (2005). Beschaafd straffen.  Besprekingsartikel: J. Pratt, Punishment & Civilization. Metanoia, 1, 56-66. Open access

Claes, E. &  Daems, T. (2005). De doodstraf:  Amerika versus Europa. Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, 9, 25-27. Open access

Daems, T. (2005). Het paniekvoetbal van Tony Blair. Criminaliteitsbeleid onder New Labour. Samenleving & Politiek,  12(2),  19-26. Open access

Daems, T. (2004). Is it all right for you to talk?  Restorative justice and the social analysis of penal developments. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 12(2), 132-149. https://doi.org/10.1163/1571817041107278

Daems, T. & Robert, L. (2004). Zes maanden mediabelangstelling voor gevangenissen: een bloemlezing.  Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 104, 12-16. Open access

Daems, T. (2004). De problematisering van meervoudig slachtofferschap. Tijdschrift voor Criminologie, 46(3), 249-265. Open access

Daems, T. (2003). Bestraffingssociologie en herstelrecht. Een wederzijdse bevraging. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk,  24(5), 438-457. Open access

Daems, T. (2002). Opsluitingspraktijken in Turkije en de lange weg naar Brussel. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 95, 10-16. Open access

Daems, T. (2002). Massale opsluiting in de Verenigde Staten van Amerika. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 95, 17-21.  Reprinted as: Daems, T. (2003). Massale opsluiting in de Verenigde Staten van Amerika. Metanoia, 1, 104-112; Daems, T. (2002). Massale opsluiting in de Verenigde Staten van Amerika. Winket, 3, 38-45. Open access

Daems, T. (2000). Op weg naar een nieuwe etappe in het verbeteringsverhaal:  de responsabilisering van de gedetineerde. Metanoia, 4, 25-45. Open access

Daems, T. (2000). Is er nog plaats voor de gedetineerde in de actieve welvaartsstaat? Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 88, 4-8. Open access

Daems, T. (2000). Wat met het rottweilergehalte van de gecontroleerde? Begeleiding én controle:  rolonduidelijkheid in elektronisch toezicht. Orde van de dag, 10, 33-40.