Daems, T. (2023). What future for body searches in prisons? In: Daems, T. (ed.), Body Searches and Imprisonment (Series: Palgrave Studies in Prisons and Penology). London: Palgrave Macmillan, 265-268. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20451-7_12 or SpringerLink

Daems, T. (2023). Body searches in Belgian prisons: dignity, security and denial. In: Daems, T. (ed.), Body Searches and Imprisonment (Series: Palgrave Studies in Prisons and Penology). London: Palgrave Macmillan, 131-152. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20451-7_7 or SpringerLink

Daems, T. (2023). Body searches as contested control measures.  In: Daems, T. (ed.), Body Searches and Imprisonment (Series: Palgrave Studies in Prisons and Penology). London: Palgrave Macmillan, 1-6. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20451-7_1 or SpringerLink

Sechidou, K. & Daems, T. (2022). Monitoring prisons: a study of the ongoing dialogue between the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and Belgium. In: Burbano-Herrera, C. & Haeck, Y. (eds.), Human Rights Behind Bars: Tracing vulnerability in prison populations across continents from a multidisciplinary perspective (Series: Ius Gentium: Perspectives on Law and Justice). Springer, 267-291. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11484-7_12 or SpringerLink

Daems, T.  & van Swaaningen, R. (2021). ‘Ik ben een beunhaas in de criminologie’: in gesprek met Pieter Spierenburg. In: Schuilenburg, M. & Siegel, D. (eds.), Significant others in de culturele criminologie. Den Haag: Boom Criminologie, 180-194 (reprint). Website publisher

Daems, T.  & van Stokkom, B. (2021). ‘Liever het landschap dan de struiken’: in gesprek met Hans Boutellier. In: Schuilenburg, M. & Siegel, D. (eds.), Significant others in de culturele criminologie. Den Haag: Boom Criminologie, 115-130 (reprint). Website publisher

Daems, T.  (2021). Punishment and epistemological politics in Europe. In: Daems, T. & Pleysier, S. (eds.), Criminology and Democratic Politics (Series: Routledge Advances in Criminology). London: Routledge, 121-140. https://doi.org/10.4324/9780367821906 Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T.  & Pleysier, S. (2021). A conversation with Richard Sparks. In: Daems, T. & Pleysier, S. (eds.), Criminology and Democratic Politics (Series: Routledge Advances in Criminology). London: Routledge, 9-24. https://doi.org/10.4324/9780367821906 Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T.  & Pleysier, S. (2021). Introduction. In: Daems, T. & Pleysier, S. (eds.), Criminology and Democratic Politics (Series: Routledge Advances in Criminology). London: Routledge, 1-8. https://doi.org/10.4324/9780367821906 Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T. (2021). Defamiliarizing punishment. In: Focquaert, F., Shaw, E. & Waller, B. (eds.), The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment. London: Routledge, 89-100. https://doi.org/10.4324/9780429507212 Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T. (2019). De vreemdeling van Albert Camus en de emancipatie van het slachtoffer. In: van Stokkom, B. (ed.), Genoegdoening en redelijkheid: over de grenzen van de slachtofferemancipatie. Den Haag: Boom Criminologie, 29-45. Website publisher or open access

Daems, T. (2019). Bastaard, buitenstaander, bruggenbouwer.  In: Vivijs, S. & Pleysier, S. (eds.), Brieven aan jonge criminologen. Brugge: Die Keure, 72-77. Website publisher or open access

Daems, T. & Goossens, E. (2019). Elektronische monitoring voor jongeren: een volwassen reflectie.  In: Put, J. & Leenknecht, J. (eds.), Het Vlaamse jeugddelinquentierecht. Brussel: Larcier, 107-119. Website publisher

Daems, T. & Parmentier, S. (2018). Een kwarteeuw Europees toezicht op vrijheidsbeneming in België.  In: Daems, T. & Parmentier, S. (eds.), Europa waakt: Vrijheidsbeneming onder toezicht van het Europese antifoltercomité. (Reeks: Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging, nr. 37). Leuven: Universitaire Pers Leuven, 1-6. https://doi.org/10.2307/j.ctt21c4s8k.3 Website publisher or Project Muse

Daems, T. (2018). Belgische gevangenissen onder toezicht van het CPT. In: Daems, T. & Parmentier, S. (eds.), Europa waakt: Vrijheidsbeneming onder toezicht van het Europese antifoltercomité. (Reeks: Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging, nr. 37). Leuven: Universitaire Pers Leuven, 77-111. https://doi.org/10.2307/j.ctt21c4s8k.5 Website publisher or Project Muse

Gudders, D. & Daems, T. (2018). Privatisation of punishment in Belgium. In: Daems, T. & Vander Beken, T. (eds.), Privatising punishment in Europe? (Series: Routledge Frontiers of Criminal Justice). London: Routledge, 65-83. https://doi.org/10.4324/9781315269726 Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T. & Vander Beken, T. (2018). Privatising punishment in Europe: An agenda for research and policy. In: Daems, T. & Vander Beken, T. (eds.), Privatising punishment in Europe? (Series: Routledge Frontiers of Criminal Justice). London: Routledge, 1-17. https://doi.org/10.4324/9781315269726 Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T. & Parmentier, S. (2018). Criminology in Belgium: Crossing borders, reaching out globally. In:  Triplett, R. (ed.), The Wiley Handbook of the History and Philosophy of Criminology. Malden, MA: Wiley, 334-344. https://doi.org/10.1002/9781119011385.ch20 Website publisher or Wiley Online Library

Daems, T. (2018).  La cultura del control y la sociologia del castigo. In: Sozzo, M. (ed.), ¿Más allá de la cultura del control? Debates sobre delito, pena y orden social con David Garland. Buenos Aires: Ad-Hoc, 229-266. Website publisher

Daems, T. & Robert, L. (2017). From prisons in Europe to Europe in prisons. In: Daems, T. & Robert, L. (eds.), Europe in Prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems (Series: Palgrave Studies in Prisons and Penology). London: Palgrave Macmillan, 1-10. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62250-7_1 Website publisher or SpringerLink

Daems, T. & Robert, L. (2017). The future of Europe in prisons. In: Daems, T. & Robert, L. (eds.), Europe in Prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems (Series: Palgrave Studies in Prisons and Penology). London: Palgrave Macmillan, 313-320. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62250-7_12 Website publisher or SpringerLink

Visschers, J. & Daems, T. (2017). Monitoring the implementation gap: a comparative perspective. In: Daems, T. & Robert, L. (eds.), Europe in Prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems (Series: Palgrave Studies in Prisons and Penology). London: Palgrave Macmillan, 291-312. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62250-7_11 Website publisher or SpringerLink

Daems, T. & Robert, L. (2017). Europe in Belgian prisons: Assessing the impact of the Council of Europe Anti-Torture Committee and the European Court of Human Rights. In: Daems, T. & Robert, L. (eds.), Europe in Prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems (Series: Palgrave Studies in Prisons and Penology). London: Palgrave Macmillan, 173-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62250-7_7 Website publisher or SpringerLink

Daems, T. & Magis, Y. (2017). Elektronisch toezicht en autonome probatie nader bekeken. In: P. Traest, P., Verhage, A. & Vermeulen, G. (eds.), Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een veranderde samenleving? (XLIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva). Mechelen: Wolters Kluwer, 175-217. Website publisher

Daems, T. (2017). Overal en nergens: over de plaatsbepaling van de straf. In: Justitie 2020: Straffen: waarom? hoe? – Justice 2020: Punir: pourquoi? comment? Antwerpen: Maklu, 51-66. Website publisher

Daems, T. (2017). Garland, David. In: Kerley, K.R. (ed.), The Encyclopedia of Corrections. Malden, MA: Wiley, 325-329. https://doi.org/10.1002/9781118845387.wbeoc166 Website publisher or Wiley Online Library

Daems, T. (2017). Cohen, Stanley (Stan) (1942-2013). In: Oxford Dictionary of National Biography. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/ref:odnb/109348

Daems, T. (2016). From the banal to the grand. In: Daems, T. (ed.), Outside Criminology: Selected Essays by Stanley Cohen (Series: Pioneers in Contemporary Criminology). London: Routledge, xi-xxvii. Website publisher

Daems, T., De Witte, P. & Zuijdwegt, G. (2016). Ter inleiding. In: Daems, T., De Witte, P.  & Zuijdwegt, G. (eds.), De gekooide mens: gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 9-17, 251-252. Website publisher or Project Muse

Daems, T. (2016). Europees en internationaal toezicht op detentie: een stand van zaken. In: VRG Alumni (ed.), Recht in beweging: 23e VRG Alumnidag 2016. Antwerpen: Maklu, 329-344. Website publisher or open access

Daems, T. & Smaers, G. (2015). Schone schijn. Toezicht op detentie in wet en praktijk. In: Daems, T., Hermans, C., Janssens, F., Millen, J., Robert, L. & Scheirs, V. (eds.), Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. Antwerpen: Maklu, 31-53. Website publisher

Daems, T. (2015). Overzicht 2005-2015: een decennium basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. In: Daems, T., Hermans, C., Janssens, F., Millen, J., Robert, L. & Scheirs, V. (eds.) Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. Antwerpen: Maklu, 13-30. Website publisher

Daems, T. (2014). ‘Ceci n’est pas une fouille à corps’: the denial of strip searches in Belgian prisons. In: Deflem, M. (ed.), Punishment and Incarceration: A Global Perspective (Series: Sociology of Crime, Law and Deviance, volume 19). Bingley, UK: Emerald Group Publishing, 75-94. https://doi.org/10.1108/S1521-613620140000019003 Website publisher or Emerald Insight

Daems, T. (2014). Naschokken van de zaak-‘Dutroux’: zoeklicht op de strafuitvoering. In: Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (eds.), Exit gevangenis?  Werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf (Reeks: Panopticon Libri, nr. 6).  Antwerpen: Maklu, 13-30. Website publisher

Daems, T. (2014). De sociologie van ontkenning.  In: L. Pauwels en G. Vermeulen (eds.), Update in de criminologie VII. Antwerpen: Maklu, 156-174. Website publisher

Daems, T. (2013).  Functies en functionarissen van het elektronisch toezicht.  In: Daems, T., Vander Beken, T. & Vanhaelemeesch, D. (eds.), De machines van Justitie. Vijftien jaar elektronisch toezicht in België (Reeks: IRCP-Research Series, nr. 47). Antwerpen: Maklu, 75-126. Website publisher

Claes, E. & Daems, T. (2013). Ondeelbare waarheid.  In: Tollebeek, J.,  Verstraete, J.-C., & van de Perre, E. (eds.), Onweerstaanbaar veranderlijk. Over de cultuur van de wetenschap. Leuven: Lipsius, 149-153 (reprint). Website publisher

Cools, M. & Daems, T. (2013). De oprichting van een criminologisch instituut te Gent op 10 mei 1938: een terugblik.  In:  Cools, M., Daems, T., De Boeck, A., Decorte, T., De Ruyver, B., Pauwels, L., Persak, N., Ponsaers, P. & Vandeviver, C. (eds.), 75 Jaar Criminologie aan de Universiteit Gent. Antwerpen: Maklu, 11-19. Website publisher

Daems, T. (2013). Punishment and the question of Europe. In: Daems, T., van Zyl Smit, D. & Snacken, S. (eds.), European penology? (Oñati International Series in Law & Society). Oxford: Hart Publishing, 27-52. https://doi.org/10.5040/9781474200059.ch-002 Website publisher or Bloomsbury Collections

Daems, T., van Zyl Smit, D. & Snacken, S. (2013). Preface.  In: Daems, T., van Zyl Smit, D. & Snacken, S. (eds.), European penology? (Oñati International Series in Law & Society). Oxford: Hart Publishing, v-ix. Website publisher or Bloomsbury Collections

Daems, T. (2012). Toezicht op detentie in internationaal perspectief. In: Daems, T., Vander Beken, T. & Vermeulen, G. (eds.), Toezicht op detentie: tekst en context (Reeks: IRCP-Research Series, nr. 46). Antwerpen: Maklu, 9-39. Website publisher

Daems, T. (2012). Koken met saffraan. Wereldwijd toezicht op vrijheidsberoving en het optioneel protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT). In: Pauwels, L.  & Vermeulen, G. (eds.) Update in de criminologie VI.  Antwerpen: Maklu, 300-315. Website publisher

Daems, T. (2011). Why criminology needs outsiders. In:  Parmentier, S.,  Walgrave, L.,  Aertsen, I., Maesschalck, J. & Paoli, L. (eds.),  The Sparking Discipline of Criminology. John Braithwaite and the Construction of Critical Social Science and Social Justice (Reeks: Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging, nr. 35).  Leuven: Leuven University Press, 59-83. https://doi.org/10.2307/j.ctt9qf1n0.7 Website publisher or Project Muse

Daems, T. & Robert, L. (2011). Hoe de criminologie zich laaft aan de sociologie: de (vrijheids)straf als illustratie.  In:  Aertsen, I., Daems, T., Haaren, A., Hutsebaut, F. & Maesschalck, J. (eds.), Deviante wetenschap. Het domein van de criminologie. Liber amicorum Johan Goethals. Leuven: Acco, 35-44. Open access

Daems, T. & Hutsebaut, F.(2011). Beschouwingen bij veertig jaar criminologische wetenschappen in Leuven.  Een rondetafelgesprek.  In: Aertsen, I.,  Daems, T., Haaren, A., Hutsebaut, F. & Maesschalck, J. (eds.), Deviante wetenschap. Het domein van de criminologie. Liber amicorum Johan Goethals. Leuven: Acco, 17-26. Open access

Daems, T. (2010). Death of a Metaphor?  Healing Victims and Restorative Justice. In: Shoham, S.G., Kett, M. & Knepper, P. (eds.), International Handbook of Victimology.  Boca Raton: CRC Press, 491-510. https://doi.org/10.1201/EBK1420085471 Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T. (2010). Punitiviteitshypotheses in de criminologie. Slaan ze de nagel op de kop?  In: Aertsen, I., Beyens, K., Daems, T. & Maes, E.(eds.), Hoe punitief is België?  Antwerpen: Maklu, 11-26. Website publisher

Daems, T. (2009). Krokodillen in tranendal.  Een reactie op Snacken. In:  Bruggeman, W., De Wree, E.,  Goethals, J., Ponsaers, P., Van Calster,  P., Vander Beken, T. & Vermeulen, G. (eds.), Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon.  Antwerpen: Maklu, 305-311. Website publisher

Daems, T., De Decker, S., Robert, L. & Verbruggen, F. (2009).  Epiloog.  In: Daems, T., De Decker, S., Robert, L. & Verbruggen, F. (eds.),  Elektronisch toezicht. De virtuele gevangenis als reële oplossing? Onderzoek en beleid 1998-2008 (Reeks: Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging, nr. 33). Leuven: Universitaire Pers Leuven, 127-130. Open access

Daems, T., De Decker, S., Robert, L. & Verbruggen, F. (2009). Een decennium elektronisch toezicht in België.  In:  Daems, T., De Decker, S., Robert, L. & Verbruggen, F. (eds.), Elektronisch toezicht. De virtuele gevangenis als reële oplossing?  Onderzoek en beleid 1998-2008 (Reeks: Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging, nr. 33). Leuven: Universitaire Pers Leuven, 1-7. Open access

Daems, T. (2009). Gapen bij de gapende kloof: strafbeleid, gevangeniswezen en de weergekeerde stilte rond de legitimiteitscrisis van de vrijheidsstraf.  In: Daems, T., Pletincx, P., Robert, L., Scheirs, V., van de Wiel, A. & Verpoest, K. (eds.), Achter tralies in België. Gent: Academia Press, 17-45. Open access

Daems, T. (2009). Criminal law, victims, and the limits of therapeutic consequentialism. In: Claes, E., Devroe, W. & Keirsbilck, B. (eds.), Facing the Limits of the Law. Berlin: Springer, 143-160. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79856-9_9 Website publisher or SpringerLink

Daems, T. (2008). Van teen tot kop.  Beschouwingen bij meer dan een decennium strafbeleid en hervorming van de vrijheidsstraf.  In: Van Cauwenberghe, K. (ed.),  De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde. Mechelen: Kluwer, 79-92.  

Daems, T. (2007). Moderniteit en overbodigheid.  Strafsociologische aanzetten in het werk van Zygmunt Bauman.  In: Daems, T. & Robert, L. (eds.), Zygmunt Bauman.  De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 89-103. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2007). Interview met Zygmunt Bauman. In: Daems, T. & Robert,  L. (eds.), Zygmunt Bauman. De  schaduwzijde  van de vloeibare moderniteit. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 23-36. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2007). Ter inleiding.  In: Daems, T. & Robert, L. (eds.), Zygmunt Bauman. De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 1-7. Open access

Daems, T., Robert, L., Neys, A. &  Peters, T. (2006).  L’entrée de la victime dans l’espace pénitentiaire. In: Born, M., Kéfer, F. & LeMaître, A. (eds.), Une criminologie de la tradition à l’innovation.  En hommage à Georges Kellens. Brussel: De Boeck & Larcier, 415-431.

Claes, E., Daems, T. & Peters, T. (2006). Médiation pénale et médiation restaurative:  approche comparative de politique criminelle.  In: Zen-Ruffinen, P. (ed.),  Du monde pénal.  Mélanges en l’honneur de Pierre-Henri Bolle. Basel: Helbing & Lichtenhahn Verlag, 517-528.

Aertsen, I., Daems, T. & Robert, L. (2006). Introduction. In:  Aertsen, I., Daems, T. & Robert, L. (eds.), Institutionalizing Restorative Justice. Cullompton: Willan, xiii-xx. https://doi.org/10.4324/9781843926276 Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Aertsen, I., Daems, T. & Robert, L. (2006). Epilogue. In: Aertsen, I., Daems, T. & Robert, L. (eds.), Institutionalizing Restorative Justice. Cullompton: Willan, 282-304. https://doi.org/10.4324/9781843926276 Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T. (2005). Slachtoffers in H/holsters. In: Verbruggen, F., Verstraeten, R., Van Daele, D. & Spriet, B. (eds.), Strafrecht als roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont (Reeks: Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging, nr. 31). Leuven: Universitaire Pers Leuven, 329-343. Open access

Daems, T. (2005). De problematisering van meervoudig slachtofferschap. In:  Bruinsma, G., Huisman, W. & van  Swaaningen, R. (eds.), Basisteksten in de criminologie II. Gevolgen en reacties. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 13-26 (reprint). Open access

Daems, T. (2005). Punishment, human dignity, and the sociological imagination. In: Claes, E., Foqué, R. & Peters, T. (eds.), Punishment, Restorative Justice and the Morality of Law. Antwerpen: Intersentia, 57-67. Website publisher