Daems, T. & Robert, M. (2022). Belgium 2021. Criminal Detention in the EU: Conditions and Monitoring. Update of FRA’s Criminal Detention Database. Brussels: European Agency for Fundamental Rights (FRA), 38p.  Open access

Daems, T. & Pleysier, S. (2019). Laudatio for Professor Richard Sparks.  In: X (ed.), Eredoctoraat prof. Dr. Richard Sparks – Honorary doctorate prof. Dr. Richard Sparks (Reeks: Acta Falconis, nr. XXVI). Cambridge: Intersentia, 9-16. Open access

Daems, T. (2017). Na Nagel. De Criminoloog: Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, 18, 5. Open access

Daems, T. & Gudders, D. (2015). Grenzen aan de groei van het elektronisch toezicht? Ethische Perspectieven, 25(2), 162-175. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2014).  Geboeid door de enkelband. Fatik sprak met professor Mike Nellis. Fatik:  Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 143, 23-30. Open access

Daems, T. (2011). Het Europese antifoltercomité (CPT) spreekt zich uit over eenzame opsluiting.  Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 132, 27-28. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2011). Buitenbeentje in Europa. Fatik sprak met experten in de buurlanden over het stakingsrecht in de penitentiaire sector. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 130, 27-32. Open access

Daems, T. (2010). Een antwoord op Guus Meershoek. Tijdschrift voor Veiligheid, 9(4), 61-63. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2010). De verlossing is nabij. Fatik sprak met Shadd Maruna. Fatik:  Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 126, 23-26. Open access

Daems, T. (2009). Levensloopanalyse van carrière-criminologen. In: Decorte, T. & Zaitch, D. (eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco, 359-360.

Daems, T. (2008). De plannen van Justitie: inleiding tot de FATIK-discussie. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 118, 17-19. Open access

Daems, T. (2008). Proefschrift:  Making sense of penal change: punishment, victimization & society. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie & Forensisch Welzijnswerk, 29(1), 64-66. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2007). Bestraffing, publieke opinie en vrijheidsbeperking buiten de gevangenis.  Fatik sprak met Julian V. Roberts. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 116, 25-29. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2006). Nederlandse penologen over de Belgische basiswet gevangeniswezen. Dubbelgesprek met Constantijn Kelk en Hans Tulkens. Metanoia, 1, 25-40. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2005). Nederlandse penologen over de Belgische basiswet gevangeniswezen. Dubbelgesprek met Constantijn Kelk en Hans Tulkens. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 108, 20-28. Open access

Aertsen, I.,  Daems, T. & Robert, L. (2005). De institutionalisering van herstelrecht in een veranderende samenleving. Ad Valcas, 1, 10-14. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2005). Tegen de stroom in. Een interview met William J. Chambliss. Metanoia, 1, 90-103. Open access

Daems, T. & Robert, L. (2004). Een natie op drift.  Interview met William Chambliss, professor aan de George Washington University, Washington (VS). Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 102, 11-15. Open access

Daems, T. (2003). De gevangenis in de wereld. Interview met Andrew Coyle,  Directeur van het International Centre for Prison Studies, King’s College, Londen. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 100, 25-28.  Open access

Bogaert, T. & Daems, T. (2001). In gesprek met Lieven Dupont (7 februari 2001). Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 89, 90-97. Open access

Daems, T. (2000). Het tiende Algemeen Verslag van het Comité ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen, 88, 23-25. Open access