Blog

Spoiler alert: er is (nog) geen nieuw strafwetboek

Een kleine tien jaar terug (op 11 januari 2013) vond onderstaande uitwisseling plaats op twitter. Het ging om een gesprekje tussen de woordvoerder van toenmalig minister van Justitie Annemie Turtelboom (WT) en een alerte twitteraar (AT): -WT: “Zo meteen persconferentie in de bunker over de verstrenging van de wet Lejeune” -AT: “Ga je een wet […]

Read more "Spoiler alert: er is (nog) geen nieuw strafwetboek"

Misdaad & straf in onrustige tijden: waarom dit boek?

Gisteren mocht ik de eerste exemplaren van Misdaad & straf in onrustige tijden ophalen bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts in Gent. Waarom dit boek? “Onrust is van alle tijden”, zo schreef de Nederlandse criminoloog Jac van Weringh reeds in 1978. En hij had gelijk. Elke generatie breekt zich het hoofd over fenomenen en figuren die […]

Read more "Misdaad & straf in onrustige tijden: waarom dit boek?"

Culturen van slachtofferschap

Vandaag verscheen het themanummer “Culturen van slachtofferschap” (Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit) bij Boom criminologie (eds: Tom Daems, Antony Pemberton & Bas van Stokkom). Het themanummer haakt in op de groeiende belangstelling om slachtofferschap in een ruimere, maatschappelijke context te bestuderen. In het inleidende artikel stellen we dat dit onder meer gebeurt onder de vlag […]

Read more "Culturen van slachtofferschap"

Nederlandstalige Beroepscommissie zet gedetineerden in hun blootje

Naaktfouilles in gevangenissen liggen bijzonder gevoelig.  De Nederlandse penoloog Constantijn Kelk noemde het ooit een “zéér gehate aangelegenheid”.  Dat geldt uiteraard voor gedetineerden, maar die vlieger gaat doorgaans ook op voor het personeel dat dergelijke controlemaatregelen uitvoert. In België worden de naaktfouilles geregeld in de Basiswet gevangeniswezen van 12 januari 2005.  Twee zaken staan daarbij centraal: […]

Read more "Nederlandstalige Beroepscommissie zet gedetineerden in hun blootje"