Books (as author):

Daems, T. (2022). Misdaad en straf in onrustige tijden. Gent: Borgerhoff & Lamberigts. [ISBN: 978-9463938716] Website publisher

Daems, T. (2020). Electronic Monitoring: Tagging Offenders in a Culture of Surveillance. London: Palgrave Macmillan, 86 + ix pages [ISBN: 978-3-030-34038-4]. Website publisher or SpringerLink

Daems, T. (2017). Straffen, slaven en standbeelden: een penologie voor het Europa van nu (Reeks: Acta Falconis, nr. XVII). Antwerpen: Intersentia, 54 pages [ISBN: 978-94-000-0912-7]. Open access

Daems, T. (2009). De bestraffingssociologie van David W. Garland. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 177 pages [ISBN: 978-90-8974-200-1]. Open access

Daems, T. (2008). Making Sense of Penal Change (Series: Clarendon Studies in Criminology). Oxford: Oxford University Press, 299 + xiii pages [General Editor’s Introduction, pages v-vi, by Alison Liebling]  [ISBN: 978-0-19-955978-7]. Website publisher or Oxford Scholarship Online

Books (as editor):

Daems, T. (ed.) (2023). Body Searches and Imprisonment (Series: Palgrave Studies in Prisons and Penology). London: Palgrave Macmillan, 271 pages. SpringerLink

Daems, T. & Pleysier, S. (eds.) (2021). Criminology and Democratic Politics (Series: Routledge Advances in Criminology). London: Routledge, 300 + xii pages [ISBN: 978-0-3674-2117-5]. Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T. & Vander Beken, T. (eds.) (2018). Privatising punishment in Europe? (Series: Routledge Frontiers of Criminal Justice). London: Routledge, 191 pages [ISBN: 978-1-1382-8417-3]. Website publisher or Taylor & Francis Group Online

Daems, T. & Parmentier, S. (eds.) (2018). Europa waakt: Vrijheidsbeneming onder toezicht van het Europese antifoltercomité (Reeks: Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging, nr. 37). Leuven: Universitaire Pers Leuven, 242 pages [ISBN: 978-94-6270-132-8]. Website publisher or Project Muse

Daems, T. & Robert, L. (eds.) (2017). Europe in prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems (Series: Palgrave Studies in Prisons and Penology). London: Palgrave Macmillan, 328 pages  [ISBN: 978-3-319-62249-1]. Website publisher or SpringerLink

Daems, T. (ed.) (2016). Outside criminology: Selected essays by Stanley Cohen (Series: Pioneers in Contemporary Criminology). London: Routledge, 365 + lxii pages [ISBN: 978-1-4724-6743-0]. Website publisher

Daems, T., De Witte, P. & Zuijdwegt, G. (eds.) (2016). De gekooide mens: gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 271 pages [ISBN: 978-94-627-0065-9]. Website publisher or Project Muse

Daems, T., Hermans, C., Janssens, F., Millen, J., Robert, L. & Scheirs, V. (eds.) (2015). Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. Antwerpen: Maklu, 203 pages [ISBN: 978-90-466-0783-1]. Website publisher

Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (eds.) (2014). Exit gevangenis? Werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf (Reeks: Panopticon Libri, nr. 6). Antwerpen: Maklu, 178 pages [ISBN: 978-90-466-0622-3]. Website publisher

Daems, T., Vander Beken, T. & Vanhaelemeesch, D. (eds.) (2013). De machines van Justitie. Vijftien jaar elektronisch toezicht in België (Reeks: IRCP-Research Series, nr. 47). Antwerpen: Maklu, 181 pages [ISBN: 978-90-466-0620-9]. Website publisher

Cools, M., Daems, T., De Boeck, A., Decorte, T., De Ruyver, B., Pauwels, L., Persak, N., Ponsaers, P. & Vandeviver, C. (eds.) (2013). 75 Jaar Criminologie aan de Universiteit Gent. Antwerpen: Maklu, 122 pages [ISBN: 978-90-466-0605-6]. Website publisher

Daems, T., van Zyl Smit, D. & Snacken, S. (eds.) (2013). European penology? (Oñati International Series in Law & Society). Oxford: Hart Publishing, 370 + xiv pages [ISBN: 978-1-84-946233-4]. Website publisher or Bloomsbury Collections

Daems, T., Vander Beken, T. & Vermeulen, G. (eds.) (2012). Toezicht op detentie: tekst en context (Reeks: IRCP- Research Series, nr. 46). Antwerpen: Maklu, 103 pages [ISBN: 978-90-466-0531-8]. Website publisher

Aertsen, I., Daems, T., Haaren, A., Hutsebaut, F. & Maesschalck, J. (eds.) (2011). Deviante wetenschap. Het domein van de criminologie. Liber amicorum Johan Goethals. Leuven: Acco, 325 pages [ISBN: 978-90-334-8231-1]. Open access

Aertsen, I., Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (eds.) (2010). Hoe punitief is België? (Reeks:  Panopticon Libri, nr. 2). Antwerpen: Maklu, 224 pages [ISBN: 978-90-466-0323-9]. Website publisher

Daems, T., De Decker, S., Robert, L. & Verbruggen, F. (eds.) (2009). Elektronisch toezicht. De virtuele gevangenis als reële oplossing?  Onderzoek en beleid 1998-2008 (Reeks: Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging, nr. 33). Leuven: Universitaire Pers Leuven, 182 pages [ISBN: 978-90-5867-780-8]. Open access

Daems, T., Pletincx, P., Robert, L., Scheirs, V., van de Wiel, A. & Verpoest, K. (eds.) (2009). Achter tralies in België.  Gent: Academia Press, 275 pages [ISBN: 978-90-382-1400-9]. Open access

Daems, T. & Robert, L. (eds.) (2007). Zygmunt Bauman. De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit.  Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 232 pages [ISBN: 978-90-5454-779-2]. Open access

Aertsen, I., Daems, T. & Robert, L. (eds.) (2006). Institutionalizing Restorative Justice. Cullompton: Willan Publishing / London: Routledge, 313 + xx pages [ISBN: 978-1-84392-158-5 (Paperback);  ISBN: 978-1-84392-159-2 (Hardback)]. Website publisher or Taylor & Francis Online

Thematic issues scientific journals (as editor)

Daems, T., Pemberton, A. & van Stokkom, B.  (eds.) (2022). Culturen van slachtofferschap. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 12(1), 125 pages. Website publisher

Daems, T. & Tulkens, F. (eds.). (2021). Het klachtenrecht in de Belgische gevangenissen. Tijdschrift voor Strafrecht, 22(5), 257-311. Jurisquare

Beyens, K, Daems, T., Maes, E. & Robert, L. (eds.) (2021). Ontwikkelingen in de strafuitvoering (deel 2). Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 42(2), 128 pages. Website publisher

Beyens, K., Daems, T., Maes, E. & Robert, L. (eds.) (2021). Ontwikkelingen in de strafuitvoering (deel 1). Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 42(1), 88 pages. Website publisher

Daems, T. & van Stokkom, B.  (eds.) (2019). Significante denkers en hun oeuvre. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 9(1), 86 pages. Website publisher