Culturen van slachtofferschap

Vandaag verscheen het themanummer “Culturen van slachtofferschap” (Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit) bij Boom criminologie (eds: Tom Daems, Antony Pemberton & Bas van Stokkom). Het themanummer haakt in op de groeiende belangstelling om slachtofferschap in een ruimere, maatschappelijke context te bestuderen. In het inleidende artikel stellen we dat dit onder meer gebeurt onder de vlag […]

Read more "Culturen van slachtofferschap"

Nederlandstalige Beroepscommissie zet gedetineerden in hun blootje

Naaktfouilles in gevangenissen liggen bijzonder gevoelig.  De Nederlandse penoloog Constantijn Kelk noemde het ooit een “zéér gehate aangelegenheid”.  Dat geldt uiteraard voor gedetineerden, maar die vlieger gaat doorgaans ook op voor het personeel dat dergelijke controlemaatregelen uitvoert. In België worden de naaktfouilles geregeld in de Basiswet gevangeniswezen van 12 januari 2005.  Twee zaken staan daarbij centraal: […]

Read more "Nederlandstalige Beroepscommissie zet gedetineerden in hun blootje"

Prison complet: toen en nu

Vorige week publiceerde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen een opmerkelijke brief: “Parlementsleden en magistraten, bezoek onze gevangenissen! Aanschouw de mensonwaardige omstandigheden in onze overbevolkte gevangenissen!”  De boodschap klinkt als een noodkreet: de vele uitroeptekens onderstrepen dat ook. De brief put inspiratie uit de cri de coeur die Dominique Simonnet op 7 februari 2022 publiceerde […]

Read more "Prison complet: toen en nu"

Sanctioneren met profijt: ten koste van veiligheid?

Vijftig jaar geleden, in 1971, publiceerde de RAND Corporation de bevindingen van een grootschalig onderzoek naar private veiligheidszorg in de Verenigde Staten (zie hier). Het is één van de eerste studies gewijd aan de indrukwekkende opmars van de private veiligheidssector in de tweede helft van de twintigste eeuw. In het kader van die studie introduceerden […]

Read more "Sanctioneren met profijt: ten koste van veiligheid?"

Scanners in gevangenissen: verfoeilijke technologie?

In een tijdspanne van iets meer dan één jaar verijdelden X-ray scanners zo’n 10,000 pogingen om verboden voorwerpen, zoals drugs, wapens en telefoons, binnen te smokkelen in gevangenissen. Met dat persbericht trad het Britse Ministerie van Justitie op 14 oktober 2021 naar buiten (“Over 10,000 attempts to smuggle contraband thwarted by X-ray body scanners”). De […]

Read more "Scanners in gevangenissen: verfoeilijke technologie?"

Eén jaar klachtenrecht in de Belgische gevangenissen

De invoering van het klachtenrecht in de Belgische gevangenissen betreft een ingrijpende hervorming die reeds geruime tijd in de steigers stond. De Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden dateert van begin 2005, maar het beklagrecht bleef lange tijd dode letter (voor wat achtergrond, zie bv. “All that glitters is not Golder”).  Op 1 oktober 2020 […]

Read more "Eén jaar klachtenrecht in de Belgische gevangenissen"