Vandaag verscheen het themanummer “Culturen van slachtofferschap” (Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit) bij Boom criminologie (eds: Tom Daems, Antony Pemberton & Bas van Stokkom).

Het themanummer haakt in op de groeiende belangstelling om slachtofferschap in een ruimere, maatschappelijke context te bestuderen. In het inleidende artikel stellen we dat dit onder meer gebeurt onder de vlag van een nieuwbakken ‘culturele victimologie’ en in het kielzog van studies naar processen van ‘transitional justice’, maar ook in het kader van een maatschappijkritisch debat over een vermeende slachtoffer-, therapie- of klaagcultuur.

Het zijn dergelijke perspectieven op slachtoffers en slachtofferschap die we in dit themanummer over ‘culturen van slachtofferschap’ centraal stellen.  Het inleidende artikel is open access beschikbaar op de website van Boom criminologie.  Het ganse nummer is hier beschikbaar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s