Blog

Prison complet: toen en nu

Vorige week publiceerde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen een opmerkelijke brief: “Parlementsleden en magistraten, bezoek onze gevangenissen! Aanschouw de mensonwaardige omstandigheden in onze overbevolkte gevangenissen!”  De boodschap klinkt als een noodkreet: de vele uitroeptekens onderstrepen dat ook. De brief put inspiratie uit de cri de coeur die Dominique Simonnet op 7 februari 2022 publiceerde […]

Read more "Prison complet: toen en nu"

Sanctioneren met profijt: ten koste van veiligheid?

Vijftig jaar geleden, in 1971, publiceerde de RAND Corporation de bevindingen van een grootschalig onderzoek naar private veiligheidszorg in de Verenigde Staten (zie hier). Het is één van de eerste studies gewijd aan de indrukwekkende opmars van de private veiligheidssector in de tweede helft van de twintigste eeuw. In het kader van die studie introduceerden […]

Read more "Sanctioneren met profijt: ten koste van veiligheid?"

Scanners in gevangenissen: verfoeilijke technologie?

In een tijdspanne van iets meer dan één jaar verijdelden X-ray scanners zo’n 10,000 pogingen om verboden voorwerpen, zoals drugs, wapens en telefoons, binnen te smokkelen in gevangenissen. Met dat persbericht trad het Britse Ministerie van Justitie op 14 oktober 2021 naar buiten (“Over 10,000 attempts to smuggle contraband thwarted by X-ray body scanners”). De […]

Read more "Scanners in gevangenissen: verfoeilijke technologie?"

Eén jaar klachtenrecht in de Belgische gevangenissen

De invoering van het klachtenrecht in de Belgische gevangenissen betreft een ingrijpende hervorming die reeds geruime tijd in de steigers stond. De Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden dateert van begin 2005, maar het beklagrecht bleef lange tijd dode letter (voor wat achtergrond, zie bv. “All that glitters is not Golder”).  Op 1 oktober 2020 […]

Read more "Eén jaar klachtenrecht in de Belgische gevangenissen"

Transitiehuizen en klimaattransitie: spot the difference

Tsjernobyl? Ik moest woensdagavond, 28 juli 2021, twee keer luisteren toen het TV-nieuws binnenstroomde. Nee, het was Cernobbio. En Cernobbio ligt niet in het oergrauwe Oekraïne, maar wel aan de rand van het magnifieke Comomeer in Italië. De modder en het overtollige water had ook daar stevig huisgehouden. We herkennen de beelden intussen van de […]

Read more "Transitiehuizen en klimaattransitie: spot the difference"

Het Grondwettelijk Hof en de gevangenis van de toekomst

In een belangwekkend arrest van 15 juli 2021 (nr. 107/2021) verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel (voor het persbericht, zie hier). Het gaat om een belangrijke wet voor de toekomst van […]

Read more "Het Grondwettelijk Hof en de gevangenis van de toekomst"