Blog

Transitiehuizen en klimaattransitie: spot the difference

Tsjernobyl? Ik moest woensdagavond, 28 juli 2021, twee keer luisteren toen het TV-nieuws binnenstroomde. Nee, het was Cernobbio. En Cernobbio ligt niet in het oergrauwe Oekraïne, maar wel aan de rand van het magnifieke Comomeer in Italië. De modder en het overtollige water had ook daar stevig huisgehouden. We herkennen de beelden intussen van de […]

Read more "Transitiehuizen en klimaattransitie: spot the difference"

Het Grondwettelijk Hof en de gevangenis van de toekomst

In een belangwekkend arrest van 15 juli 2021 (nr. 107/2021) verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel (voor het persbericht, zie hier). Het gaat om een belangrijke wet voor de toekomst van […]

Read more "Het Grondwettelijk Hof en de gevangenis van de toekomst"

¿Cómo engañar a Europa? Algunas reflexiones sobre los éxitos y fracasos de la supervisión de las prisiones

En este blog ofreceré algunas reflexiones sobre la supervisión de prisiones en Europa. Mi objetivo principal es invitarles a reflexionar de manera distinta sobre el «diálogo permanente» que constituye un elemento clave en el funcionamiento del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) – pero también constituye un elemento clave en el funcionamiento […]

Read more "¿Cómo engañar a Europa? Algunas reflexiones sobre los éxitos y fracasos de la supervisión de las prisiones"

Preventing torture and epistemological politics

Thirty years ago, in March 1991, Stanley Cohen and Daphna Golan published an important report for B’Tselem, the Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories.  The report had as title The Interrogation of Palestinians During the Intifada: Il-treatment, “Moderate Physical Pressure” or Torture?  In this brief post I will try to explain […]

Read more "Preventing torture and epistemological politics"

Too much EM?

In November 2020 the Flemish minister of Justice expressed her concerns about the increasing use of electronic monitoring (EM) in Flanders: numbers had risen sharply (+25%) due to the covid-crisis. This situation was no longer acceptable, so she argued: EM is too labour-intensive and it costs too much to the Flemish tax payer.  Moreover, EM […]

Read more "Too much EM?"